Instrukcja obsługi aplikacji EMA

Wstęp

EMA APP jest mobilną aplikacją do monitorowania produkcji energii zaprojektowaną dla użytkowników mikroinwertetów APsystems. Umożliwia ona sprawdzenie za pośrednictwem urządzenia mobilnego wydajności instalacji w czasie rzeczywistym, historii wyprodukowanej energii oraz korzyści ekologicznych, jakie daje użytkowanie systemu fotowoltaicznego APsystems.

Wymagania systemowe

 • iOS 7.0 lub nowszy / Android 4.0 lub nowszy
 • Konto użytkownika aplikacji EMA (zapytaj swojego instalatora, jeśli nie jesteś zarejestrowany)

Pobieranie i logowanie się do aplikacji

Pobieranie aplikacji EMA

iOS:

 1. Wyszukaj EMA APP w Apple App Store
 2. Pobierz EMA APP

Uwaga!
EMA APP wymaga systemu iOS w wersji 7.0 lub nowszej

Android:

 1. Zaloguj się do EMA na stronie www.apsystems.com
 2. Wybierz swój region
 3. Wybierz [Library] poniżej [Resources]
 4. Pobierz aplikację EMA

Uwaga!
EMA APP wymaga systemu Android w wersji 4.0 lub nowszej

Logowanie się do aplikacji EMA

 1. Wprowadź swoją nazwę użytkownika EMA oraz hasło
 2. Naciśnij przycisk “Login”

Uwaga!
Podczas pierwszego logowania aplikacja EMA zapamięta twoje dane logowania.

Po zalogowaniu się zostanie wyświetlony ekran główny aplikacji:

Ekran główny aplikacji EMA

Funkcjonalność

Aby sprawdzić produkowaną ilość energii w czasie rzeczywistym:

Zaloguj się do aplikacji EMA. Zostanie wyświetlony ekran główny, na którym widoczne będą następujące informacje:

 1. Aktualnie produkowana ilość energii (w Watach) widoczna jest w “Power Ball”
 2. Korzyści dla środowiska (galony benzyny, drzewa, oraz emisja CO2)
 3. Wskaźnik Skali Mocy (dzień, miesiąc, rok, okres całkowity)
Ekran główny aplikacji - opis

Aby sprawdzić historyczną ilość wyprodukowanej energii oraz korzyści ekologiczne:

 1. Zaloguj się do aplikacji EMA
 2. Nsciśnij przycisk “D” wewnątrz Wskaźnika Skali Mocy, aby przełączyć pomiędzy: D = dzień, M = 30 dniowy okres poprzedzający dzień dzisiejszy, Y = okres 12 miesięcy do dnia wczorajszego, L = całkowita ilość wyprodukowanej energii od podłączenia instalacji.
Ekran główny aplikacji - opis

Aby sprawdzić wydajność systemu:

1. Kliknij przycisk wyboru funkcji w lewym górnym rogu ekranu.

Przycisk wyboru funkcji

2. Wybierz Performance (Wydajność)
3. Naciśnij przycisk Date (Data) i wybierz żądany okres czasu.
4. Naciśnij przycisk zoom aby wyświetlić wykres wydajności na pełnym ekranie.

Powiększenie

Wykres wydajności dla wybranego okresu czasu zostanie wyświetlony.

Wykres wydajności

Uwaga: Dwie strzałki po obu stronach pola daty można wykorzystać do wyboru dni wcześniejszych lub późniejszych w stosunku do wybranej daty.

Aby wyświetlić historyczną wydajność systemu:

 1. Zaloguj się do aplikacji EMA
 2. Nsciśnij przycisk “D” wewnątrz Wskaźnika Skali Mocy, aby przełączyć pomiędzy: D = dzień, M = 30 dniowy okres poprzedzający dzień dzisiejszy, Y = okres 12 miesięcy do dnia wczorajszego, L = całkowita ilość wyprodukowanej energii od podłączenia instalacji.
Historyczny wykres wydajności

Ustawienia

Aby wyświetlić informacje o koncie:

1. Kliknij przycisk wyboru funkcji w lewym górnym rogu ekranu.

Przycisk wyboru funkcji

2. Wybierz Settings (Ustawienia). Spowoduje to wyświetlenie ekranu ustawień.

Ustawienia

3. Wybierz Account (Konto). Spowoduje to wyświetlenie ekranu konta.

Ekran konta

Ustawianie domyślnego urządzenia ECU

Jeśli posiadasz wiele urządzeń ECU, możesz wybrać które z nich aplikacja EMA wyświetli jako domyślne.
1. Kliknij przycisk wyboru funkcji w lewym górnym rogu ekranu.

Przycisk wyboru funkcji

2. Wybierz Settings (Ustawienia). Spowoduje to wyświetlenie ekranu ustawień.

Domyślne urządzenie ECU

3. Wybierz Default ECU (Domyślne ECU). Spowoduje to wyświetlenie ekranu z listą urządzeń ECU z zaznaczonym urządzeniem domyślnym.

Lista urządzeń ECU

4. Wybierz urządzenie ECU, które chcesz wyświetlać jako domyślne.

Aby ustawić i wyświetlić Kalkulator Korzyści Finansowych:

1. Kliknij przycisk wyboru funkcji w lewym górnym rogu ekranu.

Przycisk wyboru funkcji

2. Wybierz Settings (Ustawienia). Spowoduje to wyświetlenie ekranu ustawień.

Kalkulatorz korzyści

3. Wybierz Benefits calculator (Kalkulator korzyści).

Cena za kWh

4. Podaj Twoją cenę za 1 kWh.

5. Naciśnij OK.

Aby ustawić domyślny język aplikacji:

1. Kliknij przycisk wyboru funkcji w lewym górnym rogu ekranu.

Przycisk wyboru funkcji

2. Wybierz Settings (Ustawienia). Spowoduje to wyświetlenie ekranu ustawień.

Pasek języka

3. Wybierz Language (Język).

Wybierz język

4. Wybierz język aplikacji, który chcesz ustawić jako domyślny.

Uwaga: Po wybraniu języka domyślnego aplikacja automatycznie powróci do ekranu głównego.

Aby wylogować się z aplikacji:

1. Kliknij przycisk wyboru funkcji w lewym górnym rogu ekranu.

Przycisk wyboru funkcji

2. Wybierz Settings (Ustawienia). Spowoduje to wyświetlenie ekranu ustawień.

Wyloguj się

3. Wybierz Logout current account (Wyloguj się). Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o potwierdzenie wylogowania.

Potwierdzenie wylogowania

4. Naciśnij OK, aby potwierdzić i wylogować się.